Tre Canne – Budva

Preduzeće DENIKOO d.o.o. je angažovano na izvođenju radova u završnoj fazi kompletiranja termotehničkih instalacija. U sklopu kompleksa predviđene su instalacije centralnog grijanja i hlađenja toplotnom pumpom voda-voda, instalacije sanitarne tople vode, instalacije ventilacije bazena, LG Multi V (VRV) instalacije sistem klimatizacije restorana, solarni sistem Viessmann (vakuumski solarni kolektori) kao i ostale prateće instalacije.

trecanne1 trecanne2

Stambeno-poslovne zgrade – CFSSI BP

Početak radova na termotehničkim instalacijama (instalacije centralnog grijanja) stambeno-poslovni i stambeni objekat na urbanistickoj parceli koju čine kat.parc.br 1453/3, 1453/19 i djelovi parcela br. 453/1 i 1453/2, KO Bijelo Polje, Blok 5. Ukupno je predviđeno 140 stambenih jedinica i 11 poslovnih prostora u tri objekta.
U toku su radovi na postavljanju cjevovoda za stambene jedinice u Objekta 1.
cfssi_bp1cfssi_bp2

Vila “Lovćenka”, Meljine

Vila Lovćenka - Azmont Investment d.o.o.U toku su radovi na rekonstrukciji termotehničkih instalacija na objektu Vila “Lovćenka” u Meljinama. Osnovni zadatak je osposobljavanje kompletnog sistema centralnog grijanja i hlađenja, osposobljavanje vazdušnih sistema sa klima komorama, ventilacije kuhinje, pripreme STV kao i odvajanja od centralnog sistema grijanja od cjelokupnog bolničkog kompleksa u Meljinama.
Namjena objekta: Poslovni objekat kompanije Azmont Investment d.o.o. 

PEX-IMP6 d.o.o. – Poslovno stambeni objekat, Bijelo Polje

Pekara PucuricePočetak radova na uvođenju instalacija centralnog grijanja u poslovno-stambenom objektu PEX-IMP6 d.o.o. u Bijelom Polju.

Namjena objekta: Pekara
Površina objekta: 1680 m².
Projekat arhitetkture: Intesa Group

Villa “Quattro”, Krašići, Tivat

U toku je posledenja faza izvođenja radova na termotehničkim instalcijama na objektu Villa “Quattro” u Krašićima.
U pitanju je  polifunkcionalni sistem sa istovremenim hlađenjem prostorija vile i grijanjem otvorenog bazena i sanitarne vode. Ovaj sistem je poseban i iz razloga što koristi energiju morske vode za grijanje i hlađenje objekta pa s toga spada u visokoefikasne sisteme. U zimskom periodu se na račun “hlađenja” morske vode zagrijavaju prostorije. Kao grejna tijela koriste se kanalski fan coil uređaji i toplovodni konvektori. Za ovaj objekat obezbjeđen je off-grid fotonaponski sistem.

X
- Enter Your Location -
- or -